Обобщение

Строително ремонтни работи по покриви, проектиране и изграждане нов скатен покрив на сграда в складова база.

  • Възложител
    РД „ПБЗН“ гр.Хасково
  • Дата/период
    От 22.02.2019г. до 18.03.2019г.

Информация за проекта

Проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор, като строително-монтажните работи включват – изграждане на скатен покрив – 230.00 м2, възстановяване и боядисване на фасадни стени – 225.00 м2 и изграждане на армирана бетонова настилка около сградата -36.00 м2.