Обобщение

Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР (включително основен ремонт на покрив).

  • Възложител
    Община Павел Баня
  • Дата/период
    От 01.10.2021г. до 03.12.2021г.

Информация за проекта

Положена е топлоизолация по фасадите и покрива. Подменена съществуваща дървена дограма с нова PVC дограма. Топлоизолацията по фасадите е EPS с дебелина 10 см, върху нея е е положена силикатна мазилка, а в цокъла минерална мозаячна мазилка. Всички водосточни тръби са подменени с нови такива. Покривът е изолиран с 10 см каменна вата с алуминиево фолио, която е разположена върху таванска плоча на втория етаж. Напълно е подменена дървената конструкция на четирискатния покрив. Покривното покритие е от керачини керемиди. Одводняването е външно с олуци и водосточни тръби. Изградена е нова мълниезащитна инсталация. За сградата е осигурен достъп на лица с увреждания до кота 0,00. Достъпът е директно от терена.