Сертифицирано качество

Покриваме всички изисквания за изпълнение на обществени поръчки и гарантираме за качеството при строежа на частни обекти чрез всички необходими сертификати и удостоверения.

Сертификати и удостоверения

ISO 9001 : 2015

Сертификат рег. № 32 100 160001
Доклад от одит № 3221 1056

Валиден от 10-09-2021 
Валиден до 09-09-2024 

ISO 14001 : 2015

Сертификат рег. № 32 104 160001
Доклад от одит № 3221 1057

Валиден от 10-09-2021 
Валиден до 09-09-2024 

ISO 45001 : 2018

Сертификат рег. № 32 126 160001
Доклад от одит № 3221 1058

Валиден от 10-09-2021 
Валиден до 09-09-2024 

Декларация по ръководството за политика и цели по качеството

Ръководството на фирмата поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Система за управление на качеството и интегрираната система.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОТ КСБ

Номер на удостоверение:
№ I – TV 020572

 • Първа група – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
 • Строежи от втора до пета категория;

Валидност на талона: 30.09.2023 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОТ КСБ

Номер на удостоверение:
№ I – TV 011319

 • Първа група – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
 • Строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „Е“, и т. 5, буква „Е“

Валидност на талона: 30.09.2023 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОТ КСБ

Номер на удостоверение:
№ I – TV 006064

 • Втора група – строежи от транспортната инфраструктура;
 • Строежи от втора до четвърта категория;

Валидност на талона: 30.09.2023 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОТ КСБ

Номер на удостоверение:
№ I – TV 006947

 • Трета група – строежи от енергийната инфраструктура;
 • Строежи от втора до пета категория;

Валидност на талона: 30.09.2023 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОТ КСБ

Номер на удостоверение:
№ I – TV 009725

 • Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
 • Строежи от втора до пета категория

Валидност на талона: 30.09.2023 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОТ КСБ

Номер на удостоверение:
№ I – TV 014292

 • Пета група – отделни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство“;

Валидност на талона: 30.09.2023 г.