Обобщение

Вътрешно преустройство на втори етаж на сграда за обособяване на общностния център.

  • Възложител
    Община Враца
  • Дата/период
    От 10.10.2011г. до 01.12.2012г.