Обобщение

Обновяване на съществуващи детски площадки за игра.

  • Възложител
    Район Източен – Община Пловдив
  • Дата/период
    От 09.07.2018г. до 07.11.2018г.

Информация за проекта

Вид и обем на СМР обновяване на зони за широко обществено ползване, включително подготовка на земни основи – 99.34 куб.м., подготовка и полагане на дървесен чипс – 314.83 кв.м., поставяне на градински бордюри – 163.20 кв.м., направа на армирана бетонова настилка – 132.74 кв.м., монтаж на каучукова ударопоглъщаща настилка – 170.74 кв.м., монтаж на комбинирани детски съоръжения, пейки, люлеещи се части, детски клатушки, катерушки и информационни табели, подмяна на кошчета за боклук, направа на дървени огради.