Обобщение

Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни сгради в гр.Пловдив.

  • Възложител
    Община Пловдив
  • Дата/период
    От 03.09.2019г. до 31.10.2019г.

Информация за проекта

Проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор, като СМР включваха конструктивна рехабилитация на парапети, подмяна на врати с пожароустойчиви. Предприети са енергоспестяващи мерки, свързани с топлоизолация по стени, подове, тавани, покриви, подмяна на дограма, хидроизолационни работи, ремонт на общи части на сградата, въвеждане на енергоефективно осветление и изграждане на нови мълниезащитна и заземителна инсталации.