Обобщение

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сграда „Незабравка“, финансирана от Националния доверителен екофонд.

  • Възложител
    Община Хасково
  • Дата/период
    От 27.03.2019г. до 16.08.2019г.

Информация за проекта

Основен ремонт на обществената сграда, включващ подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покрив и под, покривни хидроизолационни работи, бояджийски работи, подмяна на котелна инсталация (котел, водоразпределители, БГВ и др.), подмяна на отоплителна инсталация на сградата и поставяне на соларна инсталация.