Начало Обществени поръчки

Обществени поръчки

Our long-term focus is the execution of public contracts of all categories of construction.

За услугата

Проектите свързани с обществената сфера са специфични с количеството необходими изисквания за извършването им от дадена фирма. Необходими са определени документи, сертификати, удостоверения, доказан опит и оборот на фирмата. В PIRS-D покриваме всички критерии и разполагаме с години специализация в обществените проекти.

Извършваме както проектиране и изпълнителна дейност, така и само строителни дейности по вече зададен проект, като се доверяваме на дългогодишни партньорства в няколко региона от страната.

Дейности

01

Консултиране

Опитът и квалификацията на екипа ни, позволяват на PIRS-D да осигурява консултантски услуги в областта на проектирането и строителството, както и да организира търгове и конкурси.

02

Проектиране

Разполагаме с висококвалифицирани инженери, съвременна изчислителна техника и богат пакет от софтуерни продукти за проектиране в областта на високото строителство.

03

Строеж

Изпълняваме обекти както от ниско, така и от тип високо строителство, като разчитаме на квалифициран персонал за работа по съвременни технологии в тези области.

04

Ремонт

Занимаваме се с частични или цялостни ремонти на обществени и промишлени сгради, груби и довършителни дейности, изолация, сухо строителство и др.

05

ВиК и Ел

Висококвалифициран персонал, съвременна изчислителна техника и бързо обслужване при поставянето и ремонта на ВиК и Ел инсталации.

06

Дърводелство и настилки

Изграждане и реконструиране на дърводелски обекти, както и постилане на настилки, боядисване, наслагване и др.

Сертификати и удостоверения

Разполагаме с всички необходими сертификати и удостоверения за изпълнението на всякакъв вид строежи в обществения сектор.

Покриваме всички условия за кандидатстване

Отзиви

Мненията и позитивната оценката на многобройните ни клиенти от обществения и частния сектор са най-ценният и решаващ критерий за качество и успех при изпълнението на проектите.

Свържете се с нас

Ако имате конкретно запитване или искате експертна консултация по проект, свържете се с нас и ще отговорим на всички ваши въпроси.