Хранителен магазин към Търговски център – крило Запад, кв. Индустриален, гр. Стара Загора

HPIM5392
Преустройство и пристройка на съществуваща сграда в Дневен център на възрастни хора на пенсионна възраст
23.11.2014
2013-08-15-010__1416745994_87.252.173.74
Строителство на Силозно стопанство за съхраняване на зърно
23.11.2014

Хранителен магазин към Търговски център – крило Запад, кв. Индустриален, гр. Стара Загора

2009-07-31-001
Обект: „Хранителен магазин към Търговски център – крило Запад, кв. Индустриален, гр. Стара Загора” Местонахождение: гр. Стара Загора