Хранителен магазин към Търговски център – крило Запад, кв. Индустриален, гр. Стара Загора

Строителство на Силозно стопанство за съхраняване на зърно
23.11.2014
Преустройство и пристройка на съществуваща сграда в Дневен център на възрастни хора на пенсионна възраст
23.11.2014
Обект: „Хранителен магазин към Търговски център – крило Запад, кв. Индустриален, гр. Стара Загора” Местонахождение: гр. Стара Загора