Туристически информационен център и изложена зала в град Доспат

I етаж от ученическо общежитие в детски център „За по-добро детство”
23.11.2014
Общностен център за деца и родители „Аз и моето семейство“
23.11.2014
Обект: „Строително – монтажни работи за изграждане на туристически информационен център и изложена зала в град Доспат и доставка на оборудване” Местонахождение: гр. Доспат