Строителство на Силозно стопанство за съхраняване на зърно

2009-07-31-001
Хранителен магазин към Търговски център – крило Запад, кв. Индустриален, гр. Стара Загора
23.11.2014
HPIM5098
Строително – монтажни работи по смяна предназначението и ремонти работи в клонове на Сосиете Женерал Експресбанк
23.11.2014

Строителство на Силозно стопанство за съхраняване на зърно

2013-08-15-010__1416745994_87.252.173.74
Обект: „Строителство на Силозно стопанство за съхраняване на зърно” Местонахождение: с. Нови извор, общ. Асеновград