Строителство на Силозно стопанство за съхраняване на зърно

Строително – монтажни работи по смяна предназначението и ремонти работи в клонове на Сосиете Женерал Експресбанк
23.11.2014
Хранителен магазин към Търговски център – крило Запад, кв. Индустриален, гр. Стара Загора
23.11.2014
Обект: „Строителство на Силозно стопанство за съхраняване на зърно” Местонахождение: с. Нови извор, общ. Асеновград