Строително – монтажни работи по смяна предназначението и ремонти работи в клонове на Сосиете Женерал Експресбанк

2013-08-15-010__1416745994_87.252.173.74
Строителство на Силозно стопанство за съхраняване на зърно
23.11.2014
7Q6A6066
Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци
23.11.2014

Строително – монтажни работи по смяна предназначението и ремонти работи в клонове на Сосиете Женерал Експресбанк

HPIM5098
Обект: „Строително – монтажни работи по смяна предназначението и ремонти работи в клонове на Сосиете Женерал Експресбанк” Местонахождение: гр. Пловдив и гр. София