Строително – монтажни работи по смяна предназначението и ремонти работи в клонове на Сосиете Женерал Експресбанк

Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци
23.11.2014
Строителство на Силозно стопанство за съхраняване на зърно
23.11.2014
Обект: „Строително – монтажни работи по смяна предназначението и ремонти работи в клонове на Сосиете Женерал Експресбанк” Местонахождение: гр. Пловдив и гр. София