Ремонт на културен комплекс „Село Турия – село музей

Общностен център за деца и семейства
23.11.2014
Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци
23.11.2014
Обект: „Ремонт на културен комплекс „Село Турия – село музей” Местонахождение: с. Турия, общ. Павел баня