Реконструкция на сграда Бадема

Преустройство на кухненски блок на “Комарс”АД в административна част на АЛФА-СОТ
09.09.2014
Преустройство на магазин в банков офис на УниКредит Булбанк
05.09.2014
Реконструкция на сграда Бадема, собственост на БТК АД за целите на Billing office, гр.Хасково. Цялостна реконструкция на сградата- зидарии, леки преградни стени, окачени тавани, дограми, настилки, ЕЛ, ОВК, ВК инсталации, LAN мрежа, хидро и топлоизолации.