Преустройство на детска ясла в Дом за стари хора

Изграждане на обект: Социален дом за хора в риск
23.11.2014
I етаж от ученическо общежитие в детски център „За по-добро детство”
23.11.2014
Обект: „Преустройство на детска ясла в Дом за стари хора” Местонахождение: гр. Гурково