Преустройство и пристройка на съществуваща сграда в Дневен център на възрастни хора на пенсионна възраст

Хранителен магазин към Търговски център – крило Запад, кв. Индустриален, гр. Стара Загора
23.11.2014
Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж
23.11.2014
Обект: „Преустройство и пристройка на съществуваща сграда в Дневен център на възрастни хора на пенсионна възраст” Местонахождение: гр. Мъглиж