Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци

Ремонт на културен комплекс „Село Турия – село музей
23.11.2014
Строително – монтажни работи по смяна предназначението и ремонти работи в клонове на Сосиете Женерал Експресбанк
23.11.2014
Обект: „Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци”, с подобекти: складово производствен цех РЗП 3 841.50 м2, административно – битова сграда РЗП 559.00 м2, помощна сграда РЗП 188.50 м2, пречиствателна станция, съществуващ сондаж с помпена станция, дизелагрегат, площадков кантар, ограда и благоустрояване на дворно пространство Местонахождение: с. Стряма, общ. Раковски