Общностен център за деца и семейства

2009-07-09-014
Ремонт на културен комплекс „Село Турия – село музей
23.11.2014

Общностен център за деца и семейства

DSC02966
Обект: „Вътрешно преустройство на втори етаж на сграда за обособяване на „Общностен център за деца и семейства” Местонахождение: гр. Враца