Общностен център за деца и семейства

Ремонт на културен комплекс „Село Турия – село музей
23.11.2014
Обект: „Вътрешно преустройство на втори етаж на сграда за обособяване на „Общностен център за деца и семейства” Местонахождение: гр. Враца