Общностен център за деца и родители „Аз и моето семейство“

Туристически информационен център и изложена зала в град Доспат
23.11.2014
Изграждане на полуподземни гаражи в ПОК “Енерго” – Пампорово
09.09.2014
Обект: вертикална планировка на обект: Общностен център за деца и родители "Аз и моето семейство" - комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване „Общностен център за деца и семейства в Община Марица” Местонахождение: гр. Бяла Слатина