Експресбанк Подем

Преустройство на магазин в банков офис на УниКредит Булбанк
05.09.2014
Преустройство на съществуващ ресторант в банков офис в УПИ Х – 319 общ.дейност, кв.10А по плана на кв.”Х.Димитър”, гр.Пловдив. Вътрешни СМР – зидарии, леки преградни стени, окачени тавани, дограми, настилки, ел. и ВиК инсталации, обзавеждане.