Ремонт на църква „Св. Никола – стари“ гр. Лом

Изграждане на полуподземни гаражи в ПОК “Енерго” – Пампорово
09.09.2014
Преустройство на кухненски блок на “Комарс”АД в административна част на АЛФА-СОТ
09.09.2014
Ремонт покрив , вътрешни строително-ремонтни работи, външна ел.инсталация, озеленяване .