Преустройство на кухненски блок на “Комарс”АД в административна част на АЛФА-СОТ

Ремонт на църква „Св. Никола – стари“ гр. Лом
09.09.2014
Реконструкция на сграда Бадема
05.09.2014
Преустройство на кухненски блок на “Комарс”АД в административна част на АЛФА-СОТ.