Без категория

19.12.2016

В Пловдив стартира проект за подпомагане на млади хора при интегрирането им на пазара на труда

      Пловдивската строителна фирма „Пирс-Д” ООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020, процедура на подбор на […]
26.06.2020

„Пирс-Д“ ООД сключи Договор по програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 26.06.2020г. „Пирс-Д” ООД сключи Договор за безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ […]
23.03.2022

„Пирс-Д” ООД сключи Договор за безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

                                                    […]