„Пирс-Д” ООД сключи Договор за безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Пирс-Д“ ООД сключи Договор по програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
26.06.2020

                                                                                                                                                                                         

На 21.03.2022г. „Пирс-Д” ООД сключи Договор за безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-2.089-3662-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и  7 500 лв. национално съфинансиране.

Подкрепата по процедурата спомогна за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и подсигури дългосрочната стабилност на работните места в дружеството.